HOW DOES IT REALLY FEEL TO BE LONELY?

Loneliness is silent, invisible and as deadly as a smoking habit. Maggie Fergusson seeks out those beside themselves at being by themselves Nothing about Rebecca’s life looks sad. She’s strikingly attractive and professionally successful.

36 questions designed to help you fall in love with anyone

For this morning, I just read the 36 questions for each levels of intimacy in tamlyhoctoipham.com, and then I decide to search all of 36 questions as below : Asking thirty-six specific questions plus four

Nghệ thuật kể chuyện

Nghệ thuật kể chuyện, và giao tiếp với phụ nữ Con người mặc định đều say mê những câu chuyện, hay đặc biệt hơn, chuyện dài kỳ. Các chính trị gia sử dụng chúng

Hành trình thiền, đi tìm sự cân bằng của cuộc sống

Hơn 100 giờ thiền, im lặng tuyệt đối và sống cuộc sống của 1 tu sĩ. Một trải nghiệm đáng nhớ mãi mà không phải một người trẻ 27 tuổi nào cũng có đâu.

Bài tập 28 ngày Yoga

Ngày 1 : 1 x 10 Ngày 2 : 1 x 10 Ngày 3 : 2 x 10 Ngày 4 : 1 x 10 + 2 x 10 Ngày 5 : 1 x 10

Chúng ta có dám yêu bản thân mình

Chúng ta nói rất nhiều về sự quan tâm bản thân trong nền văn hoá này, nhưng quan tâm bản thân thực sự có nghĩa là gì? Đối với hầu hết mọi người, quan

Bài kiểm tra về tư duy phản biện

Bài kiểm tra đánh giá tư duy phản biện Bài kiểm tra thực hành này được thiết kế để giúp bạn tìm hiểu xem bạn biết bao nhiêu về tư duy phản biện kỹ

Bài kiểm tra về trí tuệ cảm xúc – Hồ sơ năng lực cảm xúc

Tác giả : Brasseur S, Grégoire J, Bourdu R, Mikolajczak M (2013) The Profile of Emotional Competence (PEC): Development and Validation of a Self-Reported Measure that Fits Dimensions of Emotional Competence Theory. PLoS ONE

7 bài tập để tăng lòng tự trọng

7 bài tập nâng cao lòng tự trọng của bạn Các bài tập sau đây sẽ giúp bạn nhìn thấy nhiều hơn những tích cực trong bản thân và cuộc sống của bạn. Chúng

Bài tập tăng giá trị bản thân, dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ

Thông thường chúng ta đi qua, hoặc có 1 trải nghiệm mà chẳng bao giờ nhìn lại, như vậy lỗi lầm này sẽ lặp lại ngày qua ngày, và đôi khi nó làm chúng