Tìm kiếm

Cơ chế phòng vệ

Tìm hiểu về các cơ chế phòng vệ mà bản ngã sử dụng để bảo vệ chúng ta khỏi những cảm xúc tiêu cực và xung đột nội tâm. Khám phá các loại cơ chế phòng vệ khác nhau, cách chúng hoạt động và ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của chúng ta