Tìm kiếm

Bản ngã - Ego

Khám phá khái niệm bản ngã trong tâm lý học, vai trò của nó trong việc định hình nhận thức, hành vi và các mối quan hệ của chúng ta. Tìm hiểu cách bản ngã ảnh hưởng đến sự tự nhận thức, lòng tự trọng và cách chúng ta tương tác với thế giới xung quanh.