Tìm kiếm

Cái tôi

Tâm lý học cái tôi là một lĩnh vực nghiên cứu sâu sắc về bản ngã, bản sắc, tự trọng và các cơ chế phòng vệ của con người. Khám phá những khía cạnh này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về bản thân, động lực và hành vi của mình, từ đó có thể phát triển bản thân một cách toàn diện và xây dựng những mối quan hệ lành mạnh hơn.