Nó dường như là lựa chọn duy nhất, nhưng nghiên cứu nói rằng nó không xứng đáng. An phận là một từ xấu, gây chán nản. Ít người nói thẳng thắn rằng bạn