Cảm xúc nào thúc đẩy con người làm việc chăm chỉ nhất

 

Một nghiên cứu mới phát hiện thấy, những người có xu hướng cảm thấy tội lỗi nằm trong số những người lao động chăm chỉ nhất.

Không chỉ thế, những người có xu hướng tội lỗi cũng có đạo đức cao và ít có khả năng lợi dụng những kỹ năng của người khác để được trả lương nhiều hơn.

Các kết quả đến từ nghiên cứu được đăng trên tạp chi Journal of Personality and Social Psychology, trong đó các nhà tâm lý tiến hành 5 nghiên cứu để kiểm tra những tác động của cảm giác tội lỗi lên thành tích công việc (Wiltermuth & Cohen, 2014).

Tiến sỹ Scott S. Wiltermuth, tác giả đầu tiên của nghiên cứu, nói:

“Vì quan tâm đến tác động của những hành động của họ lên hạnh phúc của những người khác, người có xu hướng tội lỗi cao thường làm việc cần cù hơn những đồng nghiệp ít có xu hướng tội lỗi, thể hiện sự lãnh đạo hiệu quả hơn và đóng góp nhiều hơn vào sự thành công của nhóm và những mối quan hệ hợp tác mà họ tham gia.”

So sánh với những thuận lợi đó, người có xu hướng tội lỗi có thể né tránh làm việc với những người mà họ xem là có năng lực hơn họ.

Tiến sỹ Wiltermuth nói:

“Nó có thể không được mong đợi, nhưng các phát hiện của chúng tôi chỉ ra những người thiếu năng lực có thể không phải lúc nào cũng tìm kiếm năng lực ở những người khác khi lựa chọn đối tác trong công việc.”

Lý do là người có xu hướng tội lỗi sợ làm những người khác thất vọng.

Trong những nghiên cứu khác, người có xu hướng tội lỗi cũng có nhiều khả năng muốn bù đắp, phản ánh năng suất của họ, hơn là cố gắng được trả lương nhiều hơn bằng cách xài chùa của nhiều người tài năng hơn.

Tiến sỹ Wiltermuth nói:

“Thiên hướng tội lỗi làm giảm phạm vi ảnh hưởng của hành vi trái đạo đức.

Người có xu hướng tội lỗi cao cũng là người có lương tâm. Họ ít có khả năng ‘xài chùa’ chuyên môn của những người khác, và họ sẽ hy sinh lợi ích tài chính vì lo rằng những hành động của họ sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc của người khác như thế nào.”

Tiến sỹ Wiltermuth kết luận:

“Các nhà quản lý có thể thử đảm bảo rằng người có xu hướng tội lỗi cao đang tạo ra những mối quan hệ hợp tác và có lẽ đảm đương những vai trò lãnh đạo của nhóm, mặc dù nỗi sợ của người có xu hướng tội lỗi cao là khi chấp nhận những vị trí lãnh đạo đó, họ có thể đặt bản thân họ vào vị trí làm những bạn trong nhóm của họ thất vọng.”

Nguồn: http://www.spring.org.uk/2014/12/the-emo…ardest.php