Bài tập về xác định giá trị của bản thân

Bài tập có tên : The Bull‘s-Eye Values Surve của giáo sư Tobias Lundgren (http://www.researchgate.net/profile/ Tobias_Lundgren).
 
Bảng phóng phi tiêu trên được chia thành bốn lĩnh vực sống rất quan trọng đối với con người Cuộc sống: công việc / giáo dục, giải trí, các mối quan hệ và phát triển bản thân.

Bảng phi tiêu về các giá trị của bản thân trong cuộc sống
  1. Công việc / Học Hành đề cập đến mục tiêu nghề nghiệp của bạn, giá trị của bạn về việc cải thiện giáo dục và kiến ​​thức của bạn và nói chung Thời gian chính của mỗi chúng ta ( >= 50% thời gian của bản thân là vào công việc hoặc là học hành rồi ).
  2. Giải trí, niềm vui, đam mê đề cập đến cách bạn chơi trong cuộc sống, cách bạn tận hưởng, sở thích hoặc các hoạt động khác mà bạn dành thời gian rảnh để làm (ví dụ: làm vườn, may vá, huấn luyện một đội bóng đá trẻ em, câu cá, chơi thể thao).
  3. Phát triển bản thân và sức khỏe đề cập đến đời sống tinh thần của bạn, trong tôn giáo có tổ chức hoặc các biểu hiện cá nhân về tinh thần, tập thể dục, dinh dưỡng và giải quyết các yếu tố nguy cơ sức khỏe như uống rượu, sử dụng ma túy, hút thuốc, cân nặng.
  4. Mối quan hệ đề cập đến sự thân mật trong cuộc sống của bạn, mối quan hệ với con cái, gia đình gốc, bạn bè và các mối quan hệ xã hội trong cộng đồng.

Trong bài tập này, bạn sẽ được yêu cầu xem xét kỹ hơn các giá trị cá nhân của bạn trong từng lĩnh vực này và viết chúng ra. Sau đó, bạn sẽ đánh giá mức độ gần gũi của bạn để sống cuộc sống phù hợp với các giá trị của bạn. Bạn cũng sẽ xem xét kỹ hơn những rào cản hoặc trở ngại trong cuộc sống đứng giữa bạn và loại cuộc sống mà bạn muốn sống. Việc này phải xác định thật kỹ, không nên vội vàng, vì nếu vội vàng, thì sau này sẽ rất mất thời gian của bản thân.

Phần 1. Xác định giá trị của bạn

Xác định giá trị của bản thân

Hãy ghi ra giá trị hiện tại của bản thân :

Công việc, học hành : ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… …………
Phát triển bản thân, sức khỏe, sắc đẹp : ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… …………
Các mối quan hệ : ……………. ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… …………
Niềm vui, đam mê giải trí : …………. ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… …………

Và giá trị mong muốn của bản thân, phiên bản con người hoàn hảo mà bản thân muốn trở thành :

Công việc, học hành : ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… …………
Phát triển bản thân, sức khỏe, sắc đẹp : ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… …………
Các mối quan hệ : ……………. ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… …………
Niềm vui, đam mê giải trí : …………. ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… …………

Phần 2: XÁc định chướng ngại vật

Bây giờ hãy viết ra những gì đứng giữa bạn và sống cuộc sống hiện tại của bạn như bạn muốn, từ những gì bạn đã viết trong các lĩnh vực giá trị của bạn. Khi bạn nghĩ về cuộc sống mà bạn muốn sống và những giá trị mà bạn muốn đưa vào , điều gì sẽ cản trở bạn sống theo kiểu sống đó? Mô tả bất kỳ trở ngại trên các dòng dưới đây.

Trở ngại 1 : ……………… …………….. …………….. …………….. …………….. …………….. …………….. …………….. …………….. …………….. …………….. …………….. …………….. …………….. …………….. …………….. …………….. …………….. …………….. …………….. ……………..
Trở ngại 2 : ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ………………
Trở ngại 3 : ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ………………
Trở ngại 4 : ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ………………

Và hãy đánh trọng số ảnh hưởng của trợ ngại ngày tới giá trị cuộc sống của bạn, từ 1 tới 7, là ảnh hưởng hoàn toàn tới cuộc sống của bạn.

Biểu đồ chướng ngại vật

Phần 3 : Lập kế hoạch thay đổi các giá trị, nâng cấp các giá trị của bản thân

Hãy suy nghĩ về những hành động bạn có thể thực hiện trong cuộc sống hàng ngày sẽ cho bạn biết rằng bạn đang nhắm vào mắt ở bảng phi tiêu trong mỗi lĩnh vực quan trọng của cuộc đời bạn. Những hành động này có thể là những bước nhỏ hướng tới một mục tiêu cụ thể hoặc chúng chỉ có thể là những hành động phản ánh những gì bạn muốn trở thành một người. Thông thường, thực hiện một bước có giá trị bao gồm sẵn sàng gặp các chướng ngại vật mà bạn đã xác định trước đó và thực hiện hành động nào. Cố gắng xác định ít nhất một hành động có giá trị mà bạn sẵn sàng thực hiện trong mỗi bốn lĩnh vực được liệt kê dưới đây :

Công việc, học hành : ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… …………
Phát triển bản thân, sức khỏe, sắc đẹp : ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… …………
Các mối quan hệ : ……………. ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… …………
Niềm vui, đam mê giải trí : …………. ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… …………

Với mỗi tuần, sau khi bạn nhìn lại bảng phi tiêu này, hãy ghi ra bạn đang đứng ở đâu của bảng phi tiêu :

Tuần 1 : ………… ………… ………… ………… ………… …………
Tuần 2 : ………… ………… ………… ………… ………… …………
Tuần 3 : ………… ………… ………… ………… ………… …………
Tuần 4 : ………… ………… ………… ………… ………… …………
………………………………………..
Tuần 50 : ………… ………… ………… ………… ………… …………

Nếu được, hãy ghi 1 con số xem điểm số mình đang ở đâu.

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc kiểm tra định kỳ, cũng như việc đánh giá xem bản thân đang ở đâu, các giá trị của bản thân là gì, và những chướng ngại vật, và làm sao để vượt qua nó, hãy tham gia cộng đồng ihabital, nền tảng xây dựng thói quen từ những thói quen nhỏ nhất tại : https://www.facebook.com/ihabital

Công Nguyễn