Bài kiểm tra về kỹ năng thấu cảm ( full PONS test )

Dưới đây là 1 videos để kiểm tra sự thấu cảm, Làm sao để bạn có thể hiểu được cảm xúc của người khác, từ đó cư xử cho hợp tình hợp lý hơn.

Hãy thử trả lời các trạng thái mà cô gái đang làm gì, từ đó bạn sẽ biết là bạn có phải là 1 người thấu cảm, có trí tuệ cảm xúc không nhé.

Bài test về phản ứng với những hành vi không lời nói.
Được tác giả Rosenthal, Robert và các đồng sự của ông viết và publish năm 1979


Leave a Reply