Bài kiểm tra tâm lý

Bài kiểm tra về tư duy phản biện

Bài kiểm tra đánh giá tư duy phản biện Bài kiểm tra thực hành này được thiết kế để giúp bạn tìm hiểu xem bạn biết bao nhiêu về tư duy phản biện kỹ

Bài kiểm tra về trí tuệ cảm xúc – Hồ sơ năng lực cảm xúc

Tác giả : Brasseur S, Grégoire J, Bourdu R, Mikolajczak M (2013) The Profile of Emotional Competence (PEC): Development and Validation of a Self-Reported Measure that Fits Dimensions of Emotional Competence Theory. PLoS ONE

Bài kiểm tra về kỹ năng thấu cảm ( full PONS test )

Dưới đây là 1 videos để kiểm tra sự thấu cảm, Làm sao để bạn có thể hiểu được cảm xúc của người khác, từ đó cư xử cho hợp tình hợp lý hơn.

Bài tập về xác định giá trị của bản thân

Bài tập có tên : The Bull‘s-Eye Values Surve của giáo sư Tobias Lundgren (http://www.researchgate.net/profile/ Tobias_Lundgren).  Bảng phóng phi tiêu trên được chia thành bốn lĩnh vực sống rất quan trọng đối với con