Albert Mannes, người nghiên cứu về việc ra quyết định ở Wharton—và cũng có cái đầu cạo sạch- phát hiện thấy phụ nữ đánh giá cùng một người đàn ông khác nhau phụ thuộc vào đầu anh ta có bao nhiêu tóc. Râu cũng hình thành nên cách một phụ nữ nhìn nhận về một bạn tình tiềm năng, theo một nghiên cứu trong Evolution and Human Behavior. Đàn ông với râu cạo ngắn được đánh giá là quyến rũ nhất, trong khi những người có bộ râu dài được xem là điển hình cho một người cha nhất.

Nguồn

Chart: When Bald Is Best

The hair on your head and your face sends a powerful message.

By Matt Huston, published on July 02, 2013 – last reviewed on September 12, 2013

PsychologyToday