Anh ta là số một hoặc không là gì cả.

Tội phạm không biết sự điều độ là gì. Trong suy nghĩ và hành động của anh ta, anh ta thường xuyên đi đến chỗ cực đoan. Điều quan trọng là hiểu được khía cạnh này của cấu trúc tâm lý anh ta. Không nhận ra điều này có thể gây nguy hiểm cho một người phỏng vấn, cố gắng tư vấn hoặc tương tác với một tên tội phạm theo những cách khác.

Trong tâm trí của tội phạm, anh ta phải là số một hoặc là vô giá trị – một tình huống quá quắt. Bạn có thể thấy điều này ngay cả khi anh ta là một đứa trẻ. Nếu những người khác không chơi theo luật của anh ta thì anh ta từ chối chơi. Nếu anh ta không được ghi nhận như người giỏi nhất, đứng đầu trong bất cứ lĩnh vực nào quan trọng đối với anh ta- ví dụ, thể thao, học thuật- thì lĩnh vực đó không đáng làm. Thậm chí một nhiệm vụ tầm thường trong tù như đánh bóng sàn nhà, nó cũng phải nổi trội. Nếu có ai đó bước lên sàn nhà trước khi anh ta hoàn thành công việc, anh ta sẽ điên tiết. Đối với tội phạm, mọi việc đều có tầm quan trọng như nhau. Điều này không phải là một sự tìm kiếm tính xuất sắc mà nó chỉ là kết quả của những mong muốn của riêng anh ta.

Tội phạm đòi hỏi những người khác xem anh ta là “số một” trong công việc. Nếu anh ta bước vào một nhà hàng để tìm một công việc, anh ta tin rằng anh ta nên được làm người quản lý chứ không phải một “đầy tớ” phải làm những việc mà anh ta xem là không xứng với anh ta. Thậm chí trong những mối tương tác nhỏ bé nhất, tội phạm cũng quyết thắng thế. Do đó, anh ta không biết thảo luận là gì. Anh ta khăng khăng chứng minh quan điểm của anh, không thay đổi quan điểm. Chỉ có những gì anh ta nghĩ và nói mới quan trọng. Những người bất đồng với anh ta thì anh ta xem như mối đe doạ, ngay cả trong một quan điểm tầm thường, không quan trọng.

Mọi người hoặc là ủng hộ hoặc là chống lại anh ta. Không có gì nằm ở giữa. Nếu bạn không làm theo những gì anh ta muốn, ủng hộ vị trí của anh ta, nhất trí với những gì anh ta nói, thì anh ta sẽ phớt lờ bạn, cố làm bạn thất vọng, chán nản, hoặc tệ nhất là đánh bạn.

Rõ ràng, quan điểm trắng và đen này về thế giới khiến những kỳ vọng của một tên tội phạm liên tục bị cản trở. Anh ta thường xuyên cảm thấy mình bị người khác xem thường ngay cả khi họ không có ý xúc phạm anh ta. Đây là một yếu tố trong cơn giận không ngớt mà tội phạm trải nghiệm vì anh ta thường xuyên không nhận được phản ứng mà anh ta mong đợi và tin rằng anh ta có quyền được hưởng từ những người khác.

Nguồn
http://www.tamlyhoctoipham.com/suy-nghi-cuc-doan-cua-toi-pham/