Có 3 yếu tố chính từ thời thơ ấu của bạn ảnh hưởng đến những thói quen ăn uống hiện tại của bạn:1. Những thói quen ăn uống của bố mẹ, anh chị em, và bạn bè của bạn

2. Những quan điểm của bố mẹ bạn về cân nặng của họ cũng như quan điểm của họ về cân nặng của bạn

3. Bạn được trao cho quyền tự chủ để lựa chọn thức ăn cho bạn nhiều như thế nào khi còn bé

Tuần này tôi sẽ nói về yếu tố đầu tiên.

Những thói quen ăn uống được hình thành từ thời thơ ấu và gia đình của chúng ta là sự ảnh hưởng sớm nhất của chúng ta. Bố mẹ và anh chị em đóng vai trò mạnh mẽ trong những thói quen ăn uống của trẻ em. Nếu bạn muốn con bạn ăn đồ ăn lành mạnh, bạn phải làm gương cho hành vi đó. Sẽ không đủ nếu để trái cây trước mặt trẻ; con bạn cần nhìn thấy bạn ăn trái cây – nhiều lần một ngày. Sự làm gương của cha mẹ về những thói quen lành mạnh là phương pháp tốt nhất để đảm bảo con bạn ăn uống lành mạnh, thậm chí khi bạn không có mặt ở đó. Điều tương tự cũng đúng với những thói quen ăn uống không lành mạnh, đặc biệt là ăn uống theo tâm trạng. Nếu bạn ăn bánh ngọt mỗi khi bạn buồn, đoán xem ai sẽ bắt chước hành vi đó?

Sau đó chúng ta đi học. Khi chúng ta lớn lên, gia đình của chúng ta vẫn quan trọng, nhưng chúng ta có những con người mới trong cuộc sống của chúng ta để làm gương cho thói quen ăn uống của chúng ta, đó là bạn bè của chúng ta.

Chúng ta thường làm theo những thói quen của bạn bè chúng ta, đặc biệt là những thói quen ăn uống của chúng ta. Nói đơn giản là trẻ ăn những món mà bạn bè của chúng ăn. Kết quả là, những trẻ béo phì có xu hướng là bạn của những trẻ béo phì khác và chúng có xu hướng ăn nhiều hơn khi ở cạnh nhau. Tương tự như vậy, những trẻ gầy còm có xu hướng làm bạn với trẻ gầy còm và chúng ăn ít hơn khi chúng ở cạnh nhau. Tại sao? Vì chúng ta muốn được bạn bè của chúng ta yêu thích và chúng ta nghĩ rằng họ sẽ thích chúng ta hơn nếu chúng ta bắt chước hành vi của họ.

Nguồn
Are You Gonna Eat That?
Messages about Food Consumption & Food Choices from Parents, Siblings, & Peers
Published on September 11, 2013 by Mary E. Pritchard, Ph.D. in Diet is a 4-Letter Word
PsychologyToday