Đa số chúng ta muốn có sự tôn trọng và những lợi ích đi cùng với những nghề địa vị cao. Nhưng chúng ta hiếm khi nghĩ đến cái giá gắn liền với địa vị này.

Một nghiên cứu gần đây nghiên cứu về sự mất địa vị đó có những ảnh hưởng bất lợi như thế nào.

Nghiên cứu mới này muốn thu được sự hiểu biết tốt hơn về việc thành tích làm việc bị ảnh hưởng ra sao, và người nào có nhiều khả năng bị ảnh hưởng nhất bởi sự đánh mất địa vị.

ĐÁNH MẤT ĐỊA VỊ & CẢM GIÁC VỀ BẢN THÂN CỦA CHÚNG TA

Nghiên cứu I/O trước đây đã cho thấy cảm giác về bản thân của chúng ta chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi những thứ như chúng ta làm việc gì và những nhóm mà chúng ta thuộc về. Chúng ta có xu hướng hợp nhất những việc chúng ta làm tốt và thành viên trong các nhóm mà ở đó chúng ta có một địa vị cao hơn vào bản sắc tâm lý của chúng ta hơn là hợp nhất những việc chúng ta không làm tốt hoặc những nhóm mà chúng ta có một địa vị thấp.

Nói ngắn gọn, cảm giác về giá trị bản thân của chúng ta được tăng lên bởi một cảm giác của địa vị cao. Những mối đe doạ nghiêm trọng đến quan niệm về bản thân của chúng ta có thể xuất hiện khi quan điểm tích cực về bản thân chúng ta bị thách thức, ví dụ như thông qua một sự đánh mất địa vị.

Nghiên cứu chỉ ra, những người có địa vị thấp ít bị tổn thương khi cảm giác về giá trị bản thân của họ bị tổn hại bởi một sự đánh mất địa vị thêm nữa so với những người lúc đầu có địa vị cao hơn. Tác động của sự mất địa vị lên quan điểm về bản thân của những người có địa vị cao hơn góp phần vào một sự suy giảm thành tích công việc sau đó.

Nhìn chung, những cá nhân có địa vị cao hơn thì làm việc tốt hơn so với những cá nhân có địa vị thấp hơn, do những yếu tố như có nhiều nguồn lực hơn để tuỳ ý sử dụng và có nhiều lựa chọn về dự án để tham gia. Các nhà nghiên cứu trước đây cho rằng, khi một người có địa vị cao đánh mất vị trí của họ thì họ sẽ nỗ lực hơn để dành lại nó.

Nhưng các kết quả của nghiên cứu này cho thấy những cá nhân địa vị cao đánh mất địa vị của họ thì bộc lộ mức độ về thành tích công việc kém hơn so với những bạn bè của họ, và có một sự giảm sút đáng kể trong thành tích làm việc.

Điều này không hẳn là một quan hệ nhân quả, vì chúng ta không thể loại trừ khả năng có những yếu tố nằm bên dưới khác góp phần vào sự suy giảm thành tích làm việc này. Tuy nhiên, nghiên cứu cố gắng kiểm soát được càng nhiều yếu tố giảm nhẹ càng tốt, nghĩa là có một khả năng xảy ra cao rằng việc mất địa vị đóng một vai trò quan trọng.

NHỮNG NGỤ Ý VÀ ỨNG DỤNG CỦA NGHIÊN CỨU

Nhiều người không may trải qua sự đánh mất địa vị trong công việc, đặc biệt trong bầu không khí kinh tế vài năm qua.

Các phát hiện từ nghiên cứu này thách thức quan điểm cho rằng con người sẽ nỗ lực hơn sau khi đánh mất địa vị ban đầu của họ. Nghiên cứu cho thấy trong thực tế họ không làm việc nỗ lực nhiều như trước kia.

Nghiên cứu này có những ngụ ý quan trọng liên quan đến cách thức mà các tổ chức cấu trúc những hệ thống cấp bậc hoặc ấn định địa vị. Nó chỉ ra, thành tích làm việc ở những vị trí cao hơn của một tổ chức có thể bị ảnh hưởng tiêu cực bởi sự đánh mất địa vị, khuyến khích các công ty lập kế hoạch can thiệp và đối phó khi những thay đổi sắp xảy ra.

 

Nguồn

http://www.ioatwork.com/investigating-performance-status-loss/