Nghiên cứu mới bởi Tse, Lam, Lawrence, và Huang (2013) đã khám phá điều gì xảy ra khi các nhà lãnh đạo có những mối quan hệ tốt hơn với một số nhân viên và những mối quan hệ kém hơn với những nhân viên khác. Các kết quả gây nản lòng. Khi các nhà lãnh đạo không đối xử công bằng với các nhân viên thì nhiều vấn đề rắc rối nảy sinh, và cuối cùng gây tổn hại đến hiệu quả công việc.

Khi một nhà lãnh đạo có những mối quan hệ có chất lượng khác nhau giữa những người cấp dưới của họ, thì các đồng nghiệp có nhiều khả năng khinh thường nhau. Khi chúng ta nghĩ về những đồng nghiệp có những mối quan hệ tốt với lãnh đạo hơn chúng ta thì chúng ta có thể muốn “dìm hàng” những người đó, để chống lại cảm giác thua kém. Khi chúng ta nghĩ về những đồng nghiệp có mối quan hệ tồi tệ hơn với lãnh đạo thì chúng ta có thể cho rằng những người đó bị tẩy chay vì không hoàn thành vai trò của họ. Có thể họ không có tư cách hoặc không đáp ứng được những tiêu chuẩn của nhóm.

Các tác giả cũng phát hiện thấy không phải tất cả mọi người đều phản ứng trước những sự không bình đẳng đó ở nơi làm việc theo cách giống nhau. Một số người cảm thấy cần phải thường xuyên so sánh bản thân họ với những người khác để làm giảm những nỗi bất an của riêng họ. Kiểu người này có nhiều khả năng so sánh bản thân họ với các đồng nghiệp, và do đó có thể nảy sinh sự khinh thường khi các đồng nghiệp của họ có những mối quan hệ khác biệt với lãnh đạo.

Điều gì xảy ra khi những cảm xúc khinh thường đó phát triển? Chúng ta có xu hướng xem những đồng nghiệp đó là không giúp được nhiều cho chúng ta trong công việc. Cảm xúc này đi cùng với sự sụt giảm trong hiệu quả công việc.

Nghiên cứu này cho thấy tầm quan trọng của việc đối xử công bằng với tất cả nhân viên. Các nhà quản lý và lãnh đạo nên cố gắng phát triển những mối quan hệ tích cực với tất cả nhân viên của họ, hoặc họ có nguy cơ nhìn thấy sự sụt giảm trong hiệu quả công việc trong tổ chức của họ.

Khi các nhà lãnh đạo duy trì những mối quan hệ mạnh mẽ với một số nhân viên hơn những nhân viên khác thì cả hai nhóm này đều bị tác động tiêu cực. Nói cách khác, khi một số nhân viên bị đối xử không công bằng, thì không ai chiến thắng.

Nguồn
When Leaders Do Not Treat Employees Equally
Publication: Journal of Applied Psychology, Advance Online Publication
Article: When My Supervisor Dislikes You More Than Me: The Effect of Dissimilarity in Leader–Member Exchange on Coworkers’ Interpersonal Emotion and Perceived Help
Authors: H.H.M. Tse, C.K. Lam, S.A. Lawrence, and X. Huang

ioatwork