Một bài báo gần đây trên tạp chí Psychological Science cho chúng ta biết một bí mật để làm mùi vị thức ăn ngon hơn. Nó không phải là một gia vị hoặc thành phần mới. Mà nó là một sự thay đổi hành vi: không làm nhiều việc cùng lúc trong khi ăn. Làm việc này không dễ.

Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu giao cho người tham gia một nhiệm vụ. Họ được yêu cầu hoặc là nhớ một số có 7 chữ số, hoặc số có 1 chữ số. Họ làm việc này trong lúc đang nếm một chất muối, đường hoặc chất chua và sau đó đánh giá độ mạnh của gia vị. Những người phải nhớ nhiều con số hơn trong lúc ăn (một nhiệm vụ khó khăn hơn hay còn gọi là “gánh nặng nhận thức”) đã đánh giá các gia vị là ít mạnh. Họ cũng ăn nhiều đồ ăn mặn và ngọt hơn.

Kết luận? Làm nhiều việc cùng một lúc = giảm vị của thức ăn. Tại sao? Bộ não của bạn phải xử lý mọi việc cùng một lúc và những kinh nghiệm thuộc cảm giác khác nhau cạnh tranh với nhau.

Điều này không chỉ áp dụng cho mùi vị thức ăn. Bất cứ khi nào bạn làm nhiều việc cùng một lúc, thì những giác quan của bạn bị kéo theo nhiều hướng khác nhau (tưởng tượng bạn đang nói chuyện qua điện thoại trong lúc đang đi bộ trên bãi biển).

Ngoài việc làm tăng mùi vị, bạn còn có thể kiểm soát lượng thức ăn bạn ăn khi bạn sống trong hiện tại.

Thông điệp là: Khi bạn ăn, chỉ lo ăn.

Nguồn:
http://www.psychologytoday.com/blog/comf…-mindfully