Tham khảo
What Is It About Men and Breast Size?
New research reveals clues to the mystery of erotic preferences
Published on May 13, 2013 by Vinita Mehta, Ph.D., Ed.M. in Head Games
1 số đàn ông thích những phụ nữ đẫy đã, trong khi những người khác thì thích phụ nữ ngực bé hơn. Nhưng điều gì khiến đàn ông thích cái họ đang thích? 2 nghiên cứu gần đây đã làm sáng tỏ câu hỏi cũ mèm này, chỉ ra 1 số manh mối không thể nghi ngờ.Nghiên cứu đầu tiên nghiên cứu về “sự an toàn về nguồn lực” của đàn ông mà nó sẽ ảnh hưởng đến sở thích của họ về kích thước bộ ngực của phụ nữ. 1 quan điểm về kích thước bộ ngực của phụ nữ là nó có thể là 1 dấu hiệu của sự dự trữ chất béo, đến lượt nó thông báo cho người khác biết về sự tiếp cận những nguồn lực. Theo cách hiểu này, các nhà tâm lý Viren Swami và Martin Tovée đã thực hiện 2 thực nghiệm để kiểm tra liệu những người đàn ông trải nghiệm sự bất an tương đối về nguồn lực (đó là những người thiếu của cải vật chất) sẽ thấy những bộ ngực to hơn là đáng khao khát hơn so với những người đàn ông trải nghiệm sự an toàn về nguồn lực (những người có của).

Thực nghiệm đầu tiên khám phá mối quan hệ giữa sự an toàn tài chính và sở thích của đàn ông về kích thước bộ ngực. Các tác giả tuyển 266 đàn ông từ 3 trang web ở Malaysia có địa vị kinh tế xã hội khác nhau (cao, trung bình và thấp). Những người tham gia được cho thấy 5 nhân vật nữ đầy sức sống chỉ khác nhau về kích thước bộ ngực, và sau đó đánh giá sự quyến rũ ngoại hình của họ theo 1 thang điểm 5. Các nhà nghiên cứu phát hiện thấy điều gì? Những người đàn ông có địa vị kinh tế xã hội thấp đánh giá những bộ ngực to hơn là quyến rũ hơn so với những đàn ông có địa vị trung bình, đến lượt những đàn ông có địa vị trung bình đồng ý rằng những bộ ngực lớn hơn thì lôi cuốn hơn so với đàn ông có địa vị cao. Nói cách khác, những người đàn ông nghèo hơn thích những bộ ngực lớn hơn.

Trong thực nghiệm thứ 2, các nhà nghiên cứu so sánh những đánh giá về kích thước bộ ngực của 66 nam sinh viên đói bụng với 58 nam sinh đã ăn no để biết liệu sự an toàn thức ăn có ảnh hưởng đến sở thích của họ không. Những người đàn ông đó được yêu cầu tham gia nghiên cứu khi họ bước vào hoặc đang ăn tối trong trường, khoảng từ 6-7h tối. (Vì tính cách sắc tộc ảnh hưởng đến sở thích về kích thước bộ ngực phụ nữ nên những người nghiên cứu chỉ mời đàn ông Anh da trắng tham gia nghiên cứu này). Họ được cho nhìn 1 loạt nhân vật nữ tương tự như được dùng trong thực nghiệm trước. Các kết quả nghiên cứu tiết lộ điều gì? Những người đàn ông đói bụng thích những bộ ngực lớn hơn so với nhóm đàn ông đã ăn no.

Nghiên cứu thứ 2 dựa trên quan điểm tiến hóa khác về kích thước bộ ngực, cho rằng đó là 1 dấu hiệu về khả năng sinh sản và nuôi con của 1 phụ nữ. Quả thật, có 1 mối liên kết rõ ràng giữa những mức độ estradiol, 1 hoc mon liên quan đến khả năng sinh sản và kích thước bộ ngực lớn hơn; và sự kết hợp của bộ ngực lớn hơn và 1 tỷ lệ eo-hông nhỏ hơn dường như liên kết với khả năng thụ thai lớn hơn. Từ quan điểm này, các nhà nghiên cứu Christopher Burris và Armand Munteanu suy luận rằng những người đàn ông ít sẵn sàng trở thành cha hơn sẽ thấy những bộ ngực lớn hơn là ít lôi cuốn.

Để kiểm tra giả thiết này, họ yêu cầu 67 nam sinh viên (bình thường, không phải đồng tính) tham gia 1 nghiên cứu qua mạng. Trước tiên, những người tham gia hoàn thành thang đo sự không muốn/không sẵn lòng có con. Thang đo này hỏi về mong muốn trở thành cha của họ. Sau đó họ được nhìn những hình vẽ của 1 phụ nữ, vẽ những đặc điểm nổi bật ở mặt trước. Những hình vẽ đó được trang bị những thanh trượt để người đàn ông có thể điều chỉnh tỷ lệ bộ ngực, eo và hông của phụ nữ. Những người tham gia được hướng dẫn vẽ nhân vật phụ nữ “phù hợp với hình mẫu lý tưởng cho 1 đối tác tình dục của họ” (hình mẫu lý tưởng = gây kích thích nhất). Kết quả cho thấy, những người đàn ông muốn duy trì tình trạng không có con thích những bộ ngực nhỏ hơn.

————————————

Burris CT, Munteanu AR. (2012) Preferred Female Body Proportions among Child-free Men. Archives of Sexual Behavior: doi: 10.1007/s10508-012-9964-0.

Swami V, Tovée MJ (2013) Resource Security Impacts Men’s Female Breast Size Preferences. PLoS ONE 8(3): doi:10.1371/journal.pone.0057623

Nguồn: PsychologyToday