Một người đàn ông nghĩ rằng những người phụ nữ muốn quan hệ tình dục với bố của họ, và những phụ nữ đó dành phần lớn thời gian của đời họ ‘điên cuồng’ vì thiếu một dương vật, đôi lúc đúng. Người này là Sigmund Freud, đưa ra lý thuyết rằng mọi người thường có những thái độ tiêu cực và căm ghét nhất đối với những thứ họ thèm muốn thầm kín, nhưng cảm thấy rằng họ không nên.

Nếu Freud nói đúng thì khi đó có lẽ những người đàn ông căm ghét, khinh bỉ tình dục đồng tính nhất lại có những thôi thúc đặc biệt mạnh mẽ về tình dục đồng tính với những người đàn ông khác.

Một nghiên cứu hỏi những người đàn ông dị tính rằng họ cảm thấy lo lắng và thoải mái như thế nào khi ở cạnh đàn ông đồng tính. Dựa trên những số điểm đó, các nhà nghiên cứu phân những người đàn ông đó thành 2 nhóm: những người đàn ông khinh bỉ đàn ông đồng tính và những người không khinh bỉ. Sau đó họ được cho xem những video dài 3-4 phút. Một video miêu tả về tình dục dị tính, một miêu tả về tình dục đồng tính nữ và một miêu tả về tình dục đồng tính nam. Trong khi họ đang xem phim, một thiết bị được gắn vào dương vật của mỗi người tham gia. Thiết bị này bị kích hoạt bởi hưng phấn tình dục, nhưng không bị kích hoạt bởi những kiểu kích thích khác (như sợ hãi hoặc lo lắng).

Khi xem phim về tình dục đồng tính nữ và dị tính, cả những người đàn ông ghét và không ghét đồng tính nam đều cho thấy sự gia tăng chu vi dương vật. Tuy nhiên, đối với tình dục đồng tính nam, chỉ có những người đàn ông khinh bỉ đồng tính nam mới bộc lộ sự kích thích dương vật cao hơn.

Nhưng khi được hỏi, những người đàn ông dị tính có thái độ ghét người đồng tính nhất lại thông báo là không bị kích thích tình dục bởi những video về tình dục đồng tính nam. Nhưng dương vật của họ lại thông báo điều ngược lại.

Những người đàn ông ghét đàn ông đồng tính lại là những người bị kích thích tình dục mạnh nhất bởi những hành động tình dục đồng tính nam.

Nguồn

Homophobic Men Most Aroused by Gay Male Porn
Homophobia is associated with sexual excitement by male-on-male sex.
Published on June 9, 2011 by Nathan A. Heflick, Ph.D. in The Big Questions
PsychologyToday